Diamond Residence Házi Szabályzata

Kedves Vendégünk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és apartmanjaink egyikét választotta itt tartózkodása idejére!

Ahhoz, hogy itt tartózkodása kellemesen teljen, valamint az esetleges félreértések elkerülhetőek legyenek kérjük, olvassa el a szálláshely házi szabályait. Foglalásával elfogadja a szabályzat tartalmát és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti azt. A ház szabályainak be nem tartása a foglalás törlését eredményezheti, amely esetben a szállás díjának teljes összege felszámításra kerül, függetlenül a rövidebb tartózkodási időtől.

A Vendég által foglalt apartmanba történő bejelentkezésre az érkezés napján 15.00-tól, kijelentkezésre a távozás napján 10.00-ig van lehetőség. Az apartman foglaltságának függvényében térítés ellenében lehetőség van korai érkezésre és késői távozásra. Az erre irányuló kérését kérjük, jelezze Guest Managerünk felé.

A Guest Manager a Vendég foglalási ideje alatt rendelkezésre áll, információt, szükség esetén segítséget nyújt részére. Probléma, panasz esetén javasoljuk, hogy forduljon közvetlenül a Guest Managerhez.

A Vendég itt tartózkodása alatt a Házigazda nem köteles takarítást biztosítani a szálláshelyen, erre külön díj ellenében van lehetőség. A Vendég felelősséget vállal az apartman rendeltetésszerű használatért, és nem szennyezi be az apartmant nagyobb mértékben, mint ahogy az életszerűen elfogadható. Ellenkező esetben a Házigazda jogosult kiszámlázni az alaptakarításon felül szükségesé vált takarítási díjat a Vendég részére.

Vendégeink részére hosszabb foglalás esetén hét naponta biztosítunk törölköző- és ágyneműcserét díjmentesen. Nem kötelességünk az itt tartózkodás ideje alatt további ágyneműt, törülközőt, konyharuhát, toalettpapírt, tisztítószereket, nyugágyakat és napernyőt biztosítani a vendégek részére.

A Vendég köteles gondoskodni személyes tárgyairól és a szálláshelyen elhelyezett értékeiről. A Vendég értéktárgyaiért felelősséget nem áll módunkban vállalni. Javasoljuk, hogy a Vendég a szálláshely elhagyásakor zárják be az ajtókat és az ablakokat, értéktárgyait, iratait vigye magával, valamint a szálláshelyen történő tartózkodás ideje alatt belülről zárja be a bejárati ajtót.

A Házigazda nem jogosult a Vendég távollétében a szálláshelyre történő belépéshez, kivéve abban az esetben, ha közvetlenül vagy közvetetten káreseményt észlel. Ebben az esetben a Házigazda értesíti a Vendéget a megadott elérhetőségen. Amennyiben a Házigazda azt feltételezni, hogy a Vendég vagy hozzátartozója, útitársa megszegi a ház szabályzatát, úgy a Vendégnek kötelessége beengedni a Házigazdát vagy az általa erre felhatalmazott személyt az ingatlan területére a kialakult helyzet ellenőrzése érdekében.

Apartmanjaink semmilyen háziállatot nem fogadnak. Ezen feltétel megszegése esetén a Házigazdának jogában áll a foglalást megszüntetni.

Az apartmanokban elhelyezett bútorok, használati tárgyak nem rendeltetésszerű használatáért, másik helyiségbe történő deportálásáért Vendég anyagi felelősséggel tartozik. Kérjük, hogy a bútorokat ne mozgassa el eredeti helyükről.

A szálláshely elhagyásakor a Vendég köteles lekapcsolni az apartmanban elhelyezett lámpákat, légkondicionálót, tűzhelyet, sütőt és az elektromos berendezéseket, valamint elzárni a gázt és a vizet.

Ezen felül megkérjük kedves Vendégünket, hogy a szálláshely ideiglenes vagy végleges elhagyása esetén ne hagyja bekapcsolva a légkondicionálót és a fűtést. Tilos bármi nemű hulladékot, pelenkát, kozmetikai kendőt, egészségügyi kendőt, betétet a WC-be dobni. Ellenkező esetben az ebből eredő anyagi kár a Vendéget terheli.

Szigorúan tilos olyan személyeknek az apartmanban tartózkodniuk, akik nincsenek a szállásfoglalási listán feltüntetve. Amennyiben más személyek is tartózkodnak a szálláshelyen, úgy a Házigazda jogosult a foglalás azonnali megszüntetésére. Idegen személy kizárólag abban az esetben tartózkodhat a szálláshelyen, ha ezt a foglaló Vendég a Házigazda felé jelezte és ő jóváhagyta.

A Vendég teljes körű anyagi felelősséggel tartozik az általa lefoglalt, és használatba vett apartmanért. Egy esetleges károkozásért Vendég köteles megtéríteni a kár teljes mértékét a Házigazda részére. Amennyiben a kárt okozó Vendég ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Házigazdának jogában áll a helyi hatóságokat bevonni, a Vendég személyes adatait a nyomozás segítésére átadni.

Házigazdának az apartman átadásakor jogában áll kauciót kérni a Vendégtől, amely összeget a távozás napján egy összegben visszatérít részére, amennyiben az apartmant ugyanolyan állapotban adja vissza, mint ahogy átvette azt.

Az apartmanban a helyi rendeleteknek eleget téve TILOS a dohányzás! Köszönjük megértését.

A szállás átvételekor feltételezzük, hogy Vendégeink ismerik a ház szabályait, egyetértenek a feltételekkel és kötelezettségeikkel. Minden olyan probléma, amely a Vendég és a Házigazda között nem orvosolható a helyszínen, a budapesti Rendőrhatóság vagy a kerületi illetékességű Bíróság bevonását vonhatja maga után. Reklamációt, panaszt kizárólag akkor tudunk figyelembe venni és kezelni, ha azokat a tartózkodás ideje alatt jelezték felénk.

Kellemes időtöltést kívánunk!

A Diamond Residence Csapata